Canllaw i Brynu Cartref yn Japan

Yn y rhan fwyaf o ffyrdd, mae’r broses o brynu eiddo yn Siapan yn debyg iawn i brynu ystad go iawn yn unrhyw wlad arall. Fodd bynnag, y gwir gall y broses fod yn afloyw ac yn cymryd llawer o amser, yn enwedig os nad ydych yn siarad nac yn darllen yr iaith. Yn y canllaw hwn, rydym wedi rhannu yn y broses o brynu i mewn wyth o gamau syml. Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn cyhoeddi erthyglau manwl ar bob cam. Os ydych yn meddwl am brynu cartref neu eiddo buddsoddi fel estron yn Japan, y cwestiwn