Canllaw i Hafan Morgais Benthyciadau yn Japan — PLAZA CARTREFI

Yn y blynyddoedd diwethaf cyfraddau llog benthyciad yn Japan wedi aros yn isel, ac oherwydd hyn mae llawer o bobl sy’n prynu eiddo tiriog yn ystyried defnyddio benthyciad i wneud hynny. Tra bod tramorwyr yn gallu prynu ystad go iawn yn Japan, Siapan sefydliadau ariannol yn betrusgar am roi benthyciadau i dramorwyr. Er mwyn cael benthyciad mae gwahanol rhagofynion bod wedi eu bodloni, er efallai y byddant yn amrywio yn dibynnu ar y sefydliad. Rydym yma yn PLAZA CARTREFI byddai yn hoffi i gyflwyno sefydliadau ariannol sy’n cynnig benthyciadau morgais i dramorwyr a darparu cefnogaeth gan y cais am fenthyciad