Casgliad o Dyledion

Mae’r ddau cwmnïau ac unigolion wedi wynebu sefyllfaoedd ble roedd angen i gario allan adennill dyledion oddi wrth diegwyddor contractwr. Yn aml iawn, mae pobl a sefydliadau cam-drin hyder y credydwr: nid ydynt yn gwneud taliadau am nwyddau a ddarperir, cyflawni gwaith, gwasanaethau rendro nad ydynt yn dychwelyd benthyciadau a chredydau a dderbyniwyd, nid ydynt yn talu cyflog a breindaliadau, osgoi gweithredu dyfarniadau llys ar adennill arian, gyda’r canlyniad bod y casglu dyled yn dod yn broblem yn y credydwr. Os ydych wedi gorfod delio â’r broblem hon ac nid ydych yn gallu dychwelyd y ddyled, mae angen cymwysedig cymorth