Clirio Aneddiadau — Japan Exchange Grŵp

Stociau tramor yn cael eu setlo o dan y rheoliadau busnes yn ymwneud â storfa a llyfr-mynediad ar gyfer trosglwyddiadau tramor stociau, ac ati. o Japan Gwarannau Storfa Center, Inc. (JASDEC). Yn y system hon, gwarantau o gwmnïau a banciau, ac ati. sefydlu cyfranogwr cyfrifon yn JASDEC ac yn gyffredinol buddsoddwyr sefydlu cyfrifon cwsmeriaid yn y gwarantau o gwmnïau neu fanciau, ac ati. yn unol â rheolau JASDEC a Gyfnewidfa Stoc Tokyo, Inc. (TSE). Rheolaidd drafodion tramor stociau a restrir ar y TSE y farchnad yn cael eu setlo, yn yr un ffordd ag y stociau yn y cartref, trwy