Cofrestru Cwmni yn Japan — gosod i fyny neu i gofrestru Cwmni neu Fusnes yn Japan, Cwmni ar y Môr — y Gyfraith Ymddiriedolaeth Ryngwladol

Japan yn wlad ynys yn Nwyrain Asia Y llosgfynydd o Fujiyama yn y brig o Japan Yn cael ei llenwi â mwy na miliwn o bobl, yn Japan yn rhengoedd degfed yn y byd. Mawr Tokyo, sy’n cynnwys y brifddinas o Siapan (yn Tokyo) a nifer o gerllaw prefectures gyda phoblogaeth o fwy na deg ar hugain miliwn o bobl, yn cael y mwyaf grynhoad trefol yn y byd. O ganlyniad i atebolrwydd cyfyngedig o’r cyfranwyr, y manteision o ariannu uchel a hyder yn y gymdeithas, yn y cyd-stoc cwmni yn y mwyaf a ddefnyddir sefydliadol a chyfreithiol ffurflen. O