Contractau Cyfreithwyr, Cwmnïau cyfreithiol yn Japan ar gyfer Pob Dinas

Y cysyniad o gontract yn dyddio’n ôl i hen amser. Fodd bynnag, mae’r rheolau modern ynghylch ffurfio a dehongli contract i raddau helaeth yn deillio o gyfraith gyffredin system gyfreithiol. Mae contract yn gytundeb rhwng dau neu fwy o bobl yn cael gyfreithlon amcan i wneud ychydig o beth ar neu brynu rhai cynnyrch yn gyfnewid am cyfatebol ar gyfradd o werth. Nagahama, Mizuno Inoue yn cael ei leoli yn Tokyo, Japan ac yn darparu gwasanaethau i bobl nad ydynt yn Siapan yn unigolion a chorfforaethau yn ogystal â Siapan yn unigolion a chorfforaethau. Ymarfer meysydd yn cynnwys cyfraith gorfforaethol,