Cost ar gyfer Fflatiau yn Japan — Sut i Osgoi Uchel Ffioedd ymlaen llaw

Y gost i rentu fflat yn Japan yn dibynnu ar ba ddinas ydych yn cynllunio i fyw ynddo. Er enghraifft Osaka neu Yokohama fel arfer yn llawer rhatach na Tokyo. Pan fydd pobl yn cwyno am y y gost ar gyfer fflatiau yn Japan. Maent fel arfer yn cyfeirio at y gost ymlaen llaw. Yma rydym yn mynd i esbonio hyn i gyd a mwy. y rhent cyfartalog am fflat un ystafell wely yn Osaka yn cael ei tua ¥, neu bum cant o ddoleri y mis. Y maint ar gyfer y pris hwnnw fod yn unrhyw le o ugain