Cost o brynu ystad go iawn yn Japan: Dadansoddiad o brynu ffioedd a threthi — Blog

Cyn gwneud cynnig i brynu eiddo yn Siapan, mae’n bwysig i gael amcangyfrif da eich cyfanswm allan-o-poced costau, ac yn deall pryd y bydd costau yn codi yn y broses brynu. Fel arfer, pan fyddwch yn prynu cyn-berchen ar eiddo, y perchennog eisiau i gwblhau’r trafodiad cyfan (rhag derbyn y taliad i lawr i trosglwyddo allweddi) yn llai na thri mis, felly ar adeg gwneud cynnig, byddwch eisoes angen i chi gael swm sylweddol o arian wrth law i dalu amrywiol gostau, ac ati. Os gwelwch yn dda nodi bod y costau isod yn amcangyfrifon yn unig, a bydd yn