Costau prynu pan fyddwch yn prynu ystad go iawn yn Japan — JAPAN EIDDO CANOLOG

Pan fyddwch yn prynu ystad go iawn yn Japan, mae nifer o’r trethi yn seiliedig ar yr asedau sefydlog gwerth y eiddo unigol, sy’n yn wahanol i’r pris prynu. Os ydych wedi culhau i lawr eich chwilio i ychydig o eiddo, eich asiant, dylai fod yn gallu rhoi i chi yn gyffredinol yn amcangyfrif y trethi a chostau. Mewn unrhyw achos, cynllun ar gyfer y ffioedd a threthi i gael eu cyfateb i tua chwech saith ar ben y pris prynu. Treth Stamp yn cael ei dalu pan fydd yn llofnodi adeiladu contract, contract gwerthiant neu forgais contract. Mae’r dreth