Cwynion A Disgyblaeth — Atwrnai Rheoliad Cwnsler

I gofnodi cwyn yn erbyn atwrnai, cysylltwch â Swyddfa’r Twrnai Rheoliad Cwnsler drwy ffonio, neu rhad ac am ddim doll. Os gwelwch yn dda peidiwch â ffeilio cwyn yn ysgrifenedig cyn cysylltu â Swyddfa’r Twrnai Rheoliad Cwnsler dros y ffôn. Byddwch yn cael gwybod os yw gwybodaeth ysgrifenedig yn ddefnyddiol wrth werthuso eich cwyn. Pan fyddwch yn ffonio y swyddfa gyda cwyn, y byddwch yn cysylltu canol y cymeriant is-adran, sef y cam cyntaf yn y broses o gyflwyno cwyn. Nad ydynt yn-gyfreithiwr ymchwilydd yn y canol cymeriant yn is-adran yn gofyn cwestiynau i chi am eich cwyn. Cymeriant gall