Cyflafareddu ICC: y proses gyflafareddu

Mae llawer o fathau o cyflafareddu Y Llys Ysgrifenyddiaeth yn seiliedig ar yr ICC pencadlys yn Paris Yr Ysgrifenyddiaeth dros hanner cant o staff, yn cael ei drefnu mewn chwe cyfreithiol ar wahân timau ac yn darparu cyswllt rhwng y partïon, cyflafareddwyr ac yn yr ICC yn y Llys. Ers Jennifer Kirby wedi gweithredu fel yr ICC Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, gyda chyfrifoldeb am oruchwylio y ICC yn y timau cyfreithiol a rheoli ICC gyflafareddu achosion. Ym mis ebrill eleni Jennifer yn ymuno â’r bartneriaeth Herbert Smith, yn seiliedig yn ein Paris Swyddfa ond ar gael ar gyfer ymgynghoriad gyda ein