Cyfreithiol bum cant o Asia a’r môr Tawel, Japan — Y Cleientiaid yn Arwain at y gorau yn y Gyfraith cwmnïau, top Gyfreithwyr, Twrneiod, Eiriolwyr, Cyfreithwyr a Bargyfreithwyr yn Japan

Siapan corfforaethol diwylliant yn parhau i addasu i ofynion rheoliadol o rhyngwladol farchnad sydd yn lleoedd anghyfarwydd pwyslais ar lywodraethu corfforaethol a thryloywder, yn benodol o ran datgelu rhwymedigaethau. Mae diwygiadau diweddar i Siapan cyfraith cyflogaeth yn un agwedd ar hyn yn newid diwylliannol. Y prif Weinidog Abe ‘arddull gwaith diwygio’ yn cyfyngu ar oriau gwaith hir ac yn ceisio sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal, a thrwy hynny wella cyflogau ar gyfer nad ydynt yn weithwyr rheolaidd. Yn y cyfamser, mae cwmnïau yn cael eu sylwi yn uptick mewn anghydfodau cyflogaeth sy’n gynyddol yn troi o gwmpas aflonyddu hawliadau