Cyfreithiwr Gwasanaeth Cyfeirio ar gyfer Confensiwn Hague o Achosion

Cyfreithiwr Gwasanaeth Cyfeirio ar gyfer dychwelyd y plentyn neu fynediad i blentyn, gyda’r dod i rym yn Japan o y Confensiwn Hague ar y Sifil Agwedd Cipio Plentyn (Y Confensiwn Hague) Ers ebrill, y cyfreithiwr gwasanaeth cyfeirio o’r Siapan Ffederasiwn Cymdeithasau Bar (JFBA) daeth i fod ar gael. Mae’r Siapan Awdurdod canolog (Weinyddiaeth Materion Tramor o Japan) yn derbyn cais ar gyfer y cyfreithiwr gwasanaeth cyfeirio o barti i’r Confensiwn Hague achos (achos yn ymwneud â dychwelyd o un plentyn neu achos yn ymwneud â mynediad i un plentyn). Confensiwn Hague o achosion gall arwain at anghydfodau cyfreithiol ynghylch dychwelyd