Cyfreithwyr Amddiffyn troseddol, Cwmnïau cyfreithiol yn Japan ar gyfer Pob Dinas

Amddiffyn troseddol y gyfraith yn cynnwys yr amddiffyniadau cyfreithiol a roddir i bobl sydd wedi cael eu cyhuddo o gyflawni trosedd. Asiantaethau gorfodi’r gyfraith ac erlynwyr y llywodraeth wedi adnoddau helaeth sydd ar gael iddynt. Heb digon o warchodaeth ar gyfer y sawl a gyhuddir, y cydbwysedd grym o fewn y system cyfiawnder fyddai’n dod yn gogwyddo o blaid y llywodraeth. Gan ei fod yn cael, triniaeth deg achos troseddol diffynyddion yn aml yn dibynnu cymaint ar y sgiliau eu atwrnai amddiffyn fel y mae y sylwedd amddiffyniadau a gynhwysir yn y gyfraith. Orrick ddyledus ei enw at y cymeriad,