Cyfreithwyr ysgariad, Cyfraith Cwmnïau yn Japan ar gyfer Pob Dinas

Cyfreithwyr yn ymarfer y Gyfraith Ysgariad canllaw unigolion sy’n ceisio i ddiddymu’r eu priodas drwy eu cyflwr gweithdrefnau penodol, gan eu helpu i ddeall y bo’n berthnasol statudau a chyfraith gyffredin, a darparu cyngor cyfreithiol ar gyfer myrdd o bynciau cysylltiedig, megis fel plentyn yn y ddalfa a chymorth, alimoni, asedau dyledion is-adran, a gwahanu cyfreithiol. Nagahama, Mizuno Inoue yn cael ei leoli yn Tokyo, Japan ac yn darparu gwasanaethau i bobl nad ydynt yn Siapan yn unigolion a chorfforaethau yn ogystal â Siapan yn unigolion a chorfforaethau. Ymarfer meysydd yn cynnwys cyfraith gorfforaethol, uno a chaffael, trwyddedu ac asiantaeth