cyfrifoldeb disgyblu

Disgyblu yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio fathau o wybodaeth, arbenigedd a sgiliau, pobl, prosiectau, cymunedau, problemau, heriau, astudiaethau, ymchwiliad, y dulliau a’r ymchwil ardaloedd sy’n cael eu cysylltu’n gryf â academaidd mewn meysydd astudio (academaidd. Wicipedia rheolau disgyblu Praeseptau, megis y Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol, sy’n proscribe atwrnai rhag cymryd camau gweithredu penodol yn yr arfer o gyfraith. Geiriadur o’r Gorllewin s Gwyddoniadur Americanaidd Gyfraith. Y gyfraith geiriadur disgyblu rheol rheol sy’n ei osod allan yn yr ABA Model Cod Cyfrifoldeb Proffesiynol ac y mae ei groes gall arwain at gamau disgyblu yn erbyn y darfu cyfreithiwr cymharu ystyriaeth foesegol