Cymorth cyfreithiol — SBAENAIDD Llysgenhadaeth Genhadon yn Japan

Os gwelwch yn dda nodi: Yr Adran Wladwriaeth yn cymryd yn ganiataol unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am y gweithiwr proffesiynol yn gallu neu enw da, neu ansawdd y gwasanaethau a ddarperir gan, yr endidau nac unigolion y mae eu henwau yn ymddangos ar y rhestrau canlynol. Enwau yn cael eu rhestru yn nhrefn yr wyddor, ac ym mha drefn y maent yn ymddangos wedi dim eraill arwyddocâd. Mae’r wybodaeth ar y rhestr yn cael ei ddarparu yn uniongyrchol gan y darparwyr gwasanaeth lleol yn yr Adran nid yw mewn sefyllfa i dystio am wybodaeth o’r fath