damweiniau traffig — Y Japan Times

Y nifer o ddamweiniau angheuol a achosir gan y gyrwyr oedrannus, yn, roedd pedwar deg dau o’r flwyddyn flaenorol ar gyfer y cynnydd cyntaf mewn chwe blynedd. Damweiniau traffig yn arwain y llofrudd o bobl iau ledled y byd, ond mae arwyddion bod yn gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel, nid yw’n amhosibl. Tramor rhent gyrwyr ceir yn cymryd rhan mewn pedwar gwaith yn fwy damweiniau yn Osaka nag yn y cartref gyrwyr: data ar Y gyfradd rhent car damweiniau sy’n ymwneud â gyrwyr tramor yn Osaka Prefecture yn bedair gwaith yn uwch na’r rhai yn ymwneud í Siapan gyrwyr,