Ddyled yn Cyflafareddu: Beth ydyw, Sut mae’n Gweithio

Casglu dyledion cyflafareddu yn broses ar gyfer datrys di-dâl dyled fod yn ddifrifol, weithiau anobeithiol, mewn ôl-ddyledion. Os bydd yn cael ei daer ac yn ddwfn mewn dyled yn disgrifio chi, ac yn setlo am lai na’r swm llawn sy’n ddyledus gennych (heb ddatgan methdaliad) yn ymddangos yn atyniadol, darllenwch ymlaen. Eich bod mewn dros eich pen, ac er gwaethaf nifer o hysbysiadau yn manylu ar eich hwyr statws, rydych yn y tu ôl ac yn mynd i aros yn y ffordd honno. Os, ar ôl gwneud cysylltiad uniongyrchol gyda chi, y benthyciwr gwreiddiol neu gasglwr dyledion sy’n prynu y