Diswyddo Iawndal a Symudedd Llafur yn Japan: Astudiaeth Gymharol o Taiwan a Japan

Mae hefyd yn eiriolwyr statudol iawndal ariannol oherwydd, yn gwmnïau bach, y gost i gael amddiffyniad cyfreithiol rhag cael eu diswyddo yn uchel o gymharu â gweithwyr incwm. Felly, y cyflwyniad y taliad diswyddo rheol byddai cynyddu symudedd yn y farchnad lafur. Gall hyd yn oed yn cyfrannu at cael gwared o ymddeol gorfodol, yn arfer dal yn gyfreithiol yn Japan. Astudiaeth Gymharol o Taiwan a Japan Y Contract Llafur Ddeddf yn cyfyngu ar y cyflogwr hawl i ddiswyddo, ond y rheol hon wedi cael ei feirniadu mewn rhai o ran. Yn gyntaf, y termau a ddefnyddir yn y Ddeddf