Eich canllaw i dalu treth etifeddiant yn Japan — TransferWise

Os ydych yn byw dramor fel expat, mae’n debyg y byddwch yn profi llawer o fanteision — anturiaethau, ffrindiau newydd, ac yn gyffredinol ehangu eich gorwelion. Un o’r anfanteision yw bod ar adegau, byddwch yn rhedeg i mewn i system newydd o trethi, cyfreithiau, a biwrocratiaeth. Efallai y bydd angen i chi ddysgu am y rheolau o etifeddu eiddo neu anrhegion o ddinesydd o wlad arall. Efallai eich bod wedi expatriated teulu sy’n pasio rhywbeth i chi, neu os ydych wedi etifeddu rhywbeth mewn un wlad tra’n byw mewn un arall. Os nad ydych yn ddinesydd, dylech ddeall y rheolau