Yn Japan Casglu Dyledion — Siapan Asiantaeth Casglu Dyledion

Y casglu dyledion Japan diwydiant wedi tyfu yn hynod dros y degawd diwethaf. Byddwch yn dod o hyd i lawer o gasglwyr dyledion a fydd yn byth yn gweld yr arian sy’n ddyledus iddynt. Diffiniol Strategaeth i Gasglu Dyledion Pwysigrwydd Casglu Dyledion mae’r rhan Fwyaf o bobl sy’n ddyledus dyledion nid yn unig yn cael y swm i dalu o ganlyniad i salwch annisgwyl, diweithdra neu ysgariad. I gael oherwydd nad llawer o ddogfennau oherwydd nad ydych yn gallu. Dyled Casgliadau Japan Roddir y parch natur y Siapan, casglu dyled yn wirioneddol yn ddiflas fel y mae mewn gwledydd eraill.