Mae'r holl gyfreithwyr yn Japan ar-lein. Y mwyaf cyfreithiol porth Uponese cyfreithwyr.


Yn Cyflogi Rhywun I'ch Cynrychioli Chi: Pum Cwestiwn I Ofyn I Gyfreithiwr


Mae pob cyfreithiwr yn rhaid i chi basio arholiad bar ac yn cael eu sgrinio cyn cael caniatâd i ymarfer y gyfraith, ond dewis y cyfreithiwr pwy yw'r un gorau i ymdrin â'ch penodol cyfreithiol yn y mater gall fod yn dasg frawychusPenderfynu pa un o'r cyfreithwyr mae llawer yn cyfaddef i ymarfer yn eich cyflwr yn cael yr hawl un i gynrychioli efallai y byddwch yn dod i lawr at yr atebion rydych yn cael i hyn pump o gwestiynau y dylech ofyn i gyfreithiwr cyn llogi ef neu hi. Gofynnwch i gyfreithiwr a oedd yn ddiweddar dderbyn i'r bar i esbonio i chi ar y profiad yr unigolyn wedi cael trin eich math o fater cyfreithiol. Efallai y byddwch yn synnu i ddysgu bod y twrnai clercio i farnwr ac mae ganddo brofiad helaeth yn ymchwilio ac yn ysgrifennu eu barn am y maes o'r gyfraith y mae angen cynrychiolaeth. Gofynnwch i gyfreithiwr os yw ef neu hi yn meddu ar ardystio fel arbenigwr yn y cyfreithiol penodol ardal lle mae angen cynrychiolaeth. Y Martindale-Hubbell Adolygiad gan Gymheiriaid Graddau defnyddio ymatebion o ddewiswyd ar hap atwrneiod a leolir yn y cyffredinol daearyddol cyffiniau fel y twrnai dewis i fod yn graddio. Sgoriau yn seiliedig ar y canlynol pum maen prawf: Mae'r ffynonellau yn y graddfeydd nid yn cael eu datgelu i'r atwrnai sy'n cael eu gwerthuso i gadw y canlyniadau yn ddiduedd. Uchel Adolygiad gan Gymheiriaid Statws yn ddangosydd da o sut y bydd y cyfreithiwr yn meddwl o fewn y cyfreithiol lleol yn y gymuned Gallai fod yn dod fel syndod i bobl sy'n camymddwyn neu, fel y mae'n cael ei cyfeirir ato hefyd, yswiriant atebolrwydd proffesiynol yn cael ei wneud gan yr holl atwrneiod. Os twrnai ydych yn ystyried llogi eich cynrychioli chi nid yw'n trin y mater yn gywir, efallai y byddwch yn medru cael iawndal gan y camymddygiad polisi. Ofyn i'r cyfreithiwr faint fydd yn ei gostio i gael eu cynrychioli yn y cyfreithiol penodol mater a sut y taliad yn cael ei wneud Nid ydych am i fod yn synnu gan annisgwyl bil mawr ar gyfer gwasanaethau a roddwyd ar ddiwedd yr achos, felly, ofyn i'r cyfreithiwr swm y ffioedd, y treuliau yr ydych yn gyfrifol a pha mor aml yr ydych yn fydd yn cael eu bilio. Beth bynnag o'r cwestiynau y gallwch ofyn i gyfreithiwr, dylech fanteisio ar y cyfle i siarad â myfyrwyr neu gyn-gleientiaid i gael gwybod am eu profiad gyda'r atwrnai neu gyda'r gyfraith cwmni.

Cleient atgyfeiriadau neu argymhellion ynghyd â gwybodaeth a gewch o gwestiynau i chi ofyn i'r cyfreithiwr a fydd yn helpu i sicrhau bod y person yr ydych yn dewis yr un gorau ar gyfer y swydd.