Yn Dwyn Cyfreithwyr — Cyfreithiol Cyfatebol Llyfrgell Y Gyfraith

 

Dwyn gellir ei ddiffinio fel anghyfiawn rhagdybiaeth o eiddo un arall, yn aml drwy gymryd ac yn cario i ffwrdd y eiddo, gyda bwriad i amddifadu y person yn yr eiddo yn barhaol. Mae’r diffiniad hwn yn llawn o elfennau, pob un y mae’n rhaid iddo fod yn bresennol am ladrad i ddigwydd. Lladrad yw categori eang sy’n cwmpasu sawl troseddau penodol: ar Gyfer yno i fod yn lladrad, rhywfaint o mae’n rhaid i eiddo fod yn cymryd ac yn cario i ffwrdd. Eiddo a ddefnyddir yn unig yn cynnwys eiddo symudol, ond modern statudau wedi ei gwneud yn fel bod y rhan fwyaf gall popeth yn cael ei hystyried yn eiddo. Mae rhestr o’r prif mathau o eiddo yn cynnwys: Dwyn gellir eu categoreiddio fel ffeloniaeth neu gamymddygiad yn dibynnu ar natur a difrifoldeb y lladrad — yr wyf yn. e.

Cyffredin lladrad troseddau yn cynnwys: Yr ateb i’r cwestiwn hwn fel arfer yn dibynnu ar werth yr eiddo sy’n cael ei gymryd. Yn y rhan fwyaf o wladwriaethau, os bydd y gwerth yn cael dros ddoleri, mae’n cael ei ystyried dwyn grand, sydd fel arfer yn cael ei ddosbarthu fel ffeloniaeth. Dwyn eiddo sy’n werth ddoleri bedwar cant neu lai fel arfer mân lladrad a gamymddygiad. Cosbau ar gyfer lladrad troseddau yn amrywio yn dibynnu ar y math o drosedd dan sylw. Cosbau a dedfrydu ar gyfer lladrad yn dibynnu ar y math o ladrad yn drosedd dan sylw. Yn llai difrifol, dwyn o droseddau, fel dwyn o siopau neu seiffno nwy, yn aml yn arwain at enwi neu tâl gamymddygiad. Gall y rhain arwain at bach dirwyon troseddol a rhai byr amser carchar. Cosbau a dedfrydu ar gyfer lladrad allai gynnwys: Grand lladrad yn digwydd pan fydd yr eiddo wedi’i ddwyn yn uwch na swm penodol, fel arfer yn y miloedd o ddoleri. Grand dwyn fel arfer, mae tâl ffeloniaeth, a fydd yn arwain at y mathau o gosbau a grybwyllir uchod. Hyd yn oed os yw’n cael ei gyflawni heb y defnydd o arf, grand dwyn canlyniadau yn arwain at ganlyniadau difrifol. Hefyd, gallai diffynnydd fod yn ofynnol i dalu troseddol adferiad i ad-dalu i’r dioddefwr am y symiau y maent yn eu dwyn. Un o’r rhai mwyaf cyffredin lladrad amddiffynfeydd yn cael bod yn brin y bwriad penodol sy’n ofynnol i gyflawni trosedd. Lladrad yw bwriad penodol troseddau, sy’n golygu bod yn rhai angenrheidiol bwrpas neu fwriad rhaid i chi gael pan fyddwch yn ymrwymo y weithred sy’n gyfystyr y trosedd. Y bwriad fel arfer yw y bwriad i amddifadu perchennog o’i ei eiddo yn barhaol. Os nad ydych yn bwriadu i amddifadu barhaol, ond yn unig yn benthyca er enghraifft, ni allwch fod yn euog o ddwyn. Os ydych yn cael eu cyhuddo o ddwyn, dylech siarad â atwrnai amddiffyn troseddol i ddysgu mwy am eich hawliau, amddiffynfeydd, a bydd yr oblygiadau cyfreithiol. Eich atwrnai amddiffyn troseddol yn gallu darparu chi gyda cynrychiolaeth yn ystod y llys i sicrhau bod eich hawliau fel troseddol diffynnydd yn cael ei chadarnhau