Yn Japan Tollau Yn Dweud Corlannau Angen Arfau Drwydded Mewnforio

 

Siapan swyddogion y tollau a powndio dau gant o corlannau yn fwy na blwyddyn yn ôl, dywedodd ddydd gwener yr offer ysgrifennu sydd eu hangen arfau drwydded mewnforio oherwydd eu bod yn siâp fel bwledi. Ffynnon a corlannau pelbwynt a wnaed gan UDA drylliau a chyllell gweithgynhyrchwyr, gan gynnwys Smith Wesson, wedi eu cynnal gan arolygwyr yn Nagoya ac Osaka ers mis ebrill. Yn Nagoya tollau swyddogol yn dweud AFP bod o dan y rheoliadau rhyngwladol, y corlannau yn cael eu dosbarthu fel hunan-defense arfau, gan ychwanegu: ‘gweithdrefnau Arbennig sydd eu hangen ar gyfer mewnforio cynhyrchion o’r fath. Ond cyllell Siapan manwerthwr cyllyll a Ffyrc, a oedd yn gorchymyn y corlannau, dywedodd y atal dros dro yn annheg.

gofynnodd llywydd cwmni Toshio Yamada.

‘Mae’n anodd ei ddeall

Yamada dywedodd nad oedd ganddo unrhyw fwriad i wneud cais am arfau trwydded fewnforio ‘gan nad wyf yn credu eu bod yn cael eu arfau