Yn Japan Trwydded yrru: Cael eich Trwydded yrru yn Japan

 

Dramor trwyddedau gall fod yn trosi i Siapan trwyddedau

Pa mor hir yw Hawlen Yrru Ryngwladol yn ddilys ar ei gyfer

Sydd yn ei gwneud yn ofynnol Siapan trwydded gyrrwr.

Sydd ei angen i gymryd y prawf gyrru