Yn Japan Yn Cyfrif Cyfredol

 

Japan, y gwarged cyfrif cyfredol yn cael ei ehangu i JPY

Masnachu Economeg Cais Rhyngwyneb Rhaglennu (API) yn darparu mynediad uniongyrchol at ein data

Mae’n galluogi API cleientiaid i lawrlwytho filiynau o rhesi o ddata hanesyddol, i holi am ein real-amser economaidd calendr, tanysgrifio i ddiweddariadau a derbyn dyfyniadau ar gyfer arian, nwyddau, stociau a bondiau. Cyfrif cyfredol yn y swm o cydbwysedd o fasnach (llai’r allforion mewnforion o nwyddau a gwasanaethau), net ffactor incwm (fel llog a difidendau) a net taliadau trosglwyddo (megis cymorth tramor). Mae’r dudalen hon yn darparu — Japan Cyfrif Cyfredol — gwerthoedd gwirioneddol, data hanesyddol, rhagolwg, siart, ystadegau, calendr economaidd a newyddion. Japan yn Cyfrif Cyfredol — yn y data gwirioneddol, siart hanesyddol a calendr i’r wasg — wedi ei diweddaru ar mis Mawrth