Yn Y Cytundeb Prydles — Japan

 

Unwaith mae eiddo wedi ei ddewis, mae nifer o’r gweithdrefnau i’w dilyn cyn llofnodi’r contract.

Mae hyn yn gyffredinol yn ei anfon drwy’r cwmni gwerthu tai. Mewn rhai achosion, ar gais y ffi wedi cael ei dalu, neu ‘arian ddifrif’ er mwyn sicrhau y fflat. Mae hyn yn cyfateb i tua un y mis yn rhent ac yn cael ei dynnu oddi ar yr arian allweddol pan fydd y brydles yn cael ei lofnodi. Mae’r brydles yn gyffredinol yn Siapan, er bod os ydych yn delio â saesneg eu hiaith asiantaeth, copi y gellir ei ddarparu yn y saesneg. Unwaith y bydd y landlord wedi adolygu’r cais ac yn fodlon, trafodaethau ar gyfer contract yn dechrau. Mae hyn fel arfer yn digwydd mewn asiantaeth, yn gweithredu ar ran y perchennog, a gall gymryd hyd at wythnos.

Eisiau i newid eich arian i mewn i arian cyfred arall

P’un a ydych yn prynu eich lle yn yr haul neu anfon arian adref, Arian y DU yn gwneud y broses mor llyfn ac yn gost-effeithiol ag y bo modd