Yn y llysoedd i Apelio

 

Y chwe apeliadol o ardaloedd yn cael eu lliw codio ar y chwith

Mae rhai o’r apeliadol o ardaloedd yn cael eu rhannu ymhellach i mewn i Adrannau

California Llysoedd Apeliadol Achos System Gwybodaeth yn darparu gwybodaeth am achosion ar gyfer California Goruchaf Lys a’r Llys Apœl.

Achos o wybodaeth yn cael ei ddiweddaru unwaith bob awr drwy gydol y diwrnod busnes

Mae’r fideo hwn yn rhoi gwybodaeth am y broses apelio a all eich helpu i benderfynu a yw apêl yn briodol dewis i chi. Mae Etifeddiaeth y Prosiect yn darparu cofnod hanesyddol o’r profiadau personol o unigolyn ynadon ac yn y newidiadau sydd wedi dod i’r amlwg dros y blynyddoedd yn y California system farnwrol ac yn y proffesiwn cyfreithiol