Yn Ystad go iawn Minato-ku, Tokyo, Japan

 

Yn dechrau ar gorffennaf, byddwch yn gallu i adnewyddu eich fisa ar-lein, yn hytrach na gorfod i slafio ar y Ganolfan Mewnfudo.

Yn dechrau ar gorffennaf, tramorwyr sy’n byw yn Japan a fydd yn gallu ymestyn eu cyfnod o aros ar-lein, yn hytrach na gorfod mynd i’r Ganolfan Mewnfudo i gyflwyno cais mewn person.

Mae rhai yn dda iawn mae data yma

Beth oedd yr union pris prynu ar gyfer fflat newydd yn Tokyo yn.

Maint cyfartalog

A pa mor fawr oedd y morgais ar gyfartaledd o bobl yn cymryd allan i brynu eu cartref. Atebion i’r cwestiynau hyn a bethau eraill i wybod am Tokyo prynwyr cartref. Tueddiadau ymhlith prynwyr o fflatiau newydd yn fwy Tokyo, gan gynnwys y pris prynu cyfartalog, maint fflatiau, incwm yr aelwyd, a’r rhesymau ar gyfer prynu