Alla i Ffeilio Chyngaws Heb Gyfreithiwr

 

Yn aml, gall pobl gael hyfyw canolfannau ar gyfer achosion cyfreithiol ond ofn nad ydynt yn cael i ffeilio eu hawliad heb gyfreithiwr. O ganlyniad, mae pryderon ynghylch talu ffioedd atwrnai gadw rhai o ddilyn drwy gyda eu hawliadau, sy’n golygu bod y cyfreithiol anghywir gall fynd heb gyfeiriad a bod y person a oedd yn cam yn mynd nas digolledwyd.

Bydd mae’r erthygl hon yn dweud wrthych sut. Yn gyntaf, mae angen i chi chyfrif i maes beth y cyfreithiol anghywir ei bod yn credu y gallai ffurf y sail ar gyfer y chyngaws. Ar ôl i chi wedi cyfrifedig allan yr hyn y gallai fod, bydd angen i ymchwilio i elfennau o achos. Dim ond oherwydd eich bod yn teimlo yn sicr rhywbeth yn anghywir ac y dylai gael sylw gan y llysoedd, nid yw’n golygu na fydd yn datrys ei hun. Rhaid i chi fynd drwy rai iawn prosesau penodol i sicrhau eich hawliau, ac yn methu i wneud hynny, gallai beryglu eich cais. Mae’r rhain yn y rheolau a gweithdrefnau yn cael eu nid yn y dirgel, ac yn cael eu mewn gwirionedd yn eithaf hawdd dod o hyd, ond dim ond os ydych yn gwybod beth rydych yn chwilio am, ble i edrych, ac nad ydych yn hyd yn oed angen i edrych yn y lle cyntaf. Dyma pam mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis i logi atwrnai yn hytrach na rhedeg achos ar eu pen eu hunain. Atwrneiod yn cael eu hyfforddi’n arbennig ac yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau hyn, a llawer yn llai tebygol o yn colli rhywbeth na rhywun heb y profiad hwn sydd yn ceisio i fynd o gwmpas y broses hon am y tro cyntaf. Ar ôl i chi wedi cyfrifedig allan pa fath o achos sydd gennych, bydd angen i chi baratoi eich dogfennau ac yn eich ffeil chyngaws. Weithiau, gallwch gael ffurflenni ar gyfer eich chyngaws o naill ai y clerc llys neu leol gyfraith yn y llyfrgelloedd, ond nid bob amser. Yn yr un modd, mae cymorth cyfreithiol grwpiau efallai y bydd yn medru eich helpu cwblhewch eich gwaith papur, gwerthuso eich hawliadau, a rhoi cyngor i chi ar beth i ffeil, lle, a faint o ffeilio eich ffioedd yn cael eu. Pan fydd eich gwaith papur yn barod, bydd angen i chi ffeilio gyda clerc y llys, dalu’r ffi ffeilio, ac yn trefnu i gael copi o’r chyngaws a gwys yn gwasanaethu ar y parti arall. Os nad ydych yn gallu fforddio’r ffioedd ffeilio, fel arfer gallwch wneud cais am dlawd statws a gofyn am gael hepgor ffioedd hyn.

O’r pwynt hwnnw, mae nifer o ddyddiadau cau yn cael eu sbarduno

Bydd angen i chi aros ar ben y dyddiadau cau hyn neu bydd eich achos yn cael ei gwrthod. Bydd angen i chi ddefnyddio y darganfyddiad broses i ymchwilio eich achos, a chael tystiolaeth i gefnogi eich honiadau. Ac, yn y pen draw, bydd angen i chi baratoi eich achos ar gyfer treial. Os bydd y pretrial gweithdrefnau yn ymddangos yn anodd, treial yn cael ei hyd yn oed yn fwy cymhleth cymysgedd o reolau a gweithdrefnau bod yr holl yn berthnasol ar unwaith. Mae paratoi yn allweddol, ac yn gwybod sut i fynd o gwmpas y rheolau hyn fydd y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant. Mae’r rhan fwyaf o daleithiau wedi achos gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i lysoedd ar yr un pryd yn trin y rhai sy’n cynrychioli eu hunain, a elwir yn pro se (ynganu»pro yn dweud») litigants gan yr un safonau fel cyn lleied â phosibl cymwys atwrnai. Fodd bynnag, maent hefyd yn cael eu gofyn fel arfer i roi pro se litigants y mantais yr amheuaeth. Mae hyn yn rhyfedd dwbl safonol yn gallu arwain at anarferol ac yn anrhagweladwy canlyniadau.

Yn gyffredinol, mae er eich budd gorau i logi atwrnai os y gallwch

Atwrnai yn gwybod sut i fynd o gwmpas y system gyfreithiol, yn gwybod sylweddol ystyriaethau ar gyfer eich chyngaws, a bydd yn cymryd swm sylweddol o weithio oddi ar eich plât. Fodd bynnag, os na allwch chi fforddio atwrnai neu, am resymau eraill, yn hollol rhaid ffeilio ac erlyn eich chyngaws ar eich pen eich hun, mae’n bosibl. Gallwch ddod o hyd adnoddau ychwanegol i helpu chi drwy’r broses hon drwy gydol ein safle yn Japan Gwefan. Ymwadiad: Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y cyhoeddiad hwn, ni fwriedir iddo roi cyngor cyfreithiol fel unigolyn sefyllfaoedd yn wahanol a dylid trafod gydag arbenigwr neu gyfreithiwr