Beth yw hawlio adferiad

 

Cais adfer, sy’n cael ei term cyfreithiol sy’n golygu bod y cwmni yswiriant yn cymryd yn ganiataol yr hawl ei yswirio i fynd ar drywydd hawliad yn erbyn wrongdoer. Os yw eich cwmni yswiriant yn talu am ddifrod i’ch car o dan y gwrthdrawiad sylw, bydd yn mynd ar drywydd ei dalu (ac yn eich ddidynadwy yn y swm) gan y blaid a oedd ar fai am y ddamwain.

Os bydd yn adennill y cyfan neu ran o’r golled, byddwch yn cael pro rata yn rhannu’r eich ddidynadwy yn ôl eto. Os yw eich car ddrylliwyd ei ystyried i fod yn golled cyfanswm (sy’n golygu dim ond bod yn anymarferol yn ariannol trwsio mae’n nid yw ei fod yn cael ei drwsio), y llongddrylliad wedi eu gwerth.

Bydd yn cael ei werthu ar auto salvage arwerthiant i achub prynwr

Mae’r arian a adenillwyd yn mynd at y cwmni yswiriant oedd yn talu am yr hawliad.

Achub fydd prynwr yn ei dro yn ei werthu