Siapan Cyfraith Teulu — Y Gyfraith Swyddfa Jeremy D. Morley

 

Japan: Cyfraith Teulu, Cyfraith Swyddfa Jeremy D

Rydym wedi ysgrifennu’n helaeth ar y pwnc o Siapan cyfraith teulu

Rydym yn gweithio gyda cwnsler yn Japan pryd bynnag y bo’n briodol. Jeremy Morley wedi cynnal helaeth ac ymchwil parhaus ar y Siapan cyfraith teulu system. Jeremy Morley wedi darlithio yn y Weinyddiaeth Materion Tramor yn Tokyo ar y pwnc o Japan ac yn yr Hâg Confensiwn Herwgydio. Jeremy Morley wedi bod yn tyst arbenigol sydd yn aml wedi cael arbenigol affidafid, dros y ffôn, fideo ac mewn-person tystiolaeth i lysoedd yn yr Unol Daleithiau ac o gwmpas y byd yn ymwneud â Japan ac yn rhyngwladol, cyfraith teulu, yn enwedig wrth i ryngwladol cipio plant i Japan. Mae wedi cael ei gyfweld yn aml gan UDA, Siapan a rhyngwladol sefydliadau newyddion ar y pwnc o internatioanl cipio plant i Japan. Jeremy wedi gweithio’n helaeth drwy gydol y hyd a lled Japan ac mae’n briod i’w wraig Siapan.

Os gwelwch yn dda gweler ein herthyglau ar y dde am fwy o wybodaeth

Cleientiaid posibl ni ddylid anfon unrhyw wybodaeth gyfrinachol hyd nes perthynas atwrnai-cleient wedi cael ei sefydlu gan ysgrifenedig yn cadw cytundeb a lofnodwyd gan y twrnai a’r cleient. Anfon e-bost nid yw’n creu perthynas atwrnai-cleient neu gytundebol obligate Y Gyfraith Swyddfa Jeremy D. Morley i’ch cynrychioli chi, waeth beth yw cynnwys y cyfryw ymchwiliad