Gwasanaethau Cyfreithiol — PwC Cyfreithiol Japan

 

Y dyddiau hyn, gweithgareddau busnes yn hawdd draws ffiniau ac ehangu ym mhob cyfeiriad

Mae’r sbectrwm eang o achosion yr ydym yn ymdrin yn cynnwys uno, cwmni hollt, y stoc cyfnewid, trosglwyddo stoc, ac eraill ailstrwythuro sefydliadol

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ar amrywiaeth o gytundebau o’r fath yn prynu a gwerthu, dosbarthu, a chytundebau cyd-fenter, yn ogystal â darparu cyngor cyfreithiol ynghylch amryw o faterion eraill yn dod ar eu traws yn y cwrs busnes. Corfforaethol materion y mae’n rhaid i bob amser yn cael ei archwilio tra’n cymryd treth a cyfrifeg i ystyriaeth, sy’n gofyn am gydweithrediad treth a cyfrifyddu a gweithwyr proffesiynol ar wahanol gyfnodau. Gan leveraging ein byd-eang treth a cyfrifyddu rhwydwaith, rydym yn gallu i gyflym ac yn effeithlon yn cynnig ystod eang o wasanaethau ymwneud â corfforaethol a materion cyfreithiol, o amrywiol safbwyntiau.

Ein byd-eang cyfreithiol rhwydwaith cryf arall asedau

Mae’n ein galluogi i ddi-dor yn darparu cefnogaeth gyfreithiol, mewn cydweithrediad â PwC byd-eang cyfreithiol rhwydwaith, i Siapan corfforaethol cleientiaid ar gyfer eu dramor buddsoddiadau strategol a busnes cynghreiriau, ac mewn materion yn ymwneud â eu thramor is-gwmnïau ac cysylltiedig. Yn yr un modd, bod cyrhaeddiad byd-eang wedi’i gyfuno â ein harbenigedd yn Siapan gyfraith yn ein galluogi i ddarparu ein cleientiaid gyda’r un di-dor cefnogaeth ar gyfer eu holl dreth a chyfreithiol anghenion yn Siapan farchnad. I gwrdd y dreth cydymffurfio anghenion ein cleientiaid corfforaethol, ein treth cyfreithwyr yn cynnig integredig cyngor ar bob cam o’r cychwyn trafodion i ymgyfreitha gan gynnwys, Yn benodol, gan fod y dehongli a chymhwyso deddfau treth yn perthyn yn agos i ddehongli a chymhwyso’r y Ddeddf Cwmnïau, y Sifil Cod a chyfreithiau eraill o Japan, rydym ni, fel gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, yn gallu cynnig cynhwysfawr treth y cyngor yn ystyried hyn yn gymhleth statudau. Mae ein cwmni hefyd yn gymwys i gynghori ar y materion cymhleth sy’n ymwneud â tramor cyfreithiau o’r fath yn gwneud cais Siapan gyfraith dreth i ddigwyddiadau llywodraethu gan gyfreithiau tramor ac wedyn yn cynnig cyngor deongliadol. Rydym yn trin eiddo deallusol a materion yn ymwneud â patentau, hawlfraint a nodau masnach, ac yn cynnig cyngor ar gontractau sy’n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu yn ogystal â phob sy’n gysylltiedig â deddfau a rheoliadau. Rydym hefyd yn trin ceisiadau a chofrestriadau ar gyfer pob math o eiddo deallusol o bwys yn ogystal â mesurau i ddelio gydag anghydfod a allai godi ynghylch eiddo deallusol. Rydym yn cynnig cyngor, yn bennaf ar ran cyflogwyr, ar anghydfodau cyflogaeth, gan gynnwys ymgyfreitha a threialon, trefniant o reolau cyflogaeth, a’r cwmni yn ailstrwythuro, ymhlith materion eraill. Rydym yn cynnig cyngor ar wahanol rheoleiddio goblygiadau, strwythurau cydymffurfio, ac ar drafodion ariannol yn ymwneud â’r gwasanaethau o sefydliadau ariannol o safbwynt treth a cyfrifeg neu o safbwynt rhyngwladol. Mae ein cwmni yn cynghori ar ac yn cynorthwyo gyda gweithredu y camau i’w cymryd gan gredydwyr neu noddwyr pan fydd partneriaid busnes yn dioddef anawsterau ariannol, tra’n rhoi ystyriaeth i achosion cyfreithiol megis methdaliad ac adferiad gweithdrefnau. Rydym yn cynnig cyngor ar y mesurau sy’n angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â soffistigedig a chymhleth deddfau a rheoliadau a chynnal a chadw mewnol rheolau a sefydliadau o safbwynt cydymffurfiaeth, yn unol â’r anghenion ein cleientiaid. Yn ogystal, rydym yn darparu corfforaethol ysgrifenyddol gwasanaethau gan gynnwys paratoi cofnodion ar gyfer cyfarfodydd cyfranddalwyr’ a chyfarwyddwyr’ cyfarfodydd, a chyngor ar faterion cysylltiedig. Rydym yn cynnig cyngor a chynrychiolaeth ar gyfer y llys gweithdrefnau ar gyfer ystod eang o ardaloedd cyfreithiol o fusnes cyffredinol materion arbenigol iawn o feysydd gan gynnwys treth a materion masnachol, hawliau eiddo deallusol, a llafur faterion. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau sy’n gysylltiedig â datrys anghydfod amgen gweithdrefnau o’r fath fel cyflafareddu, cyfryngu sifil, ac eraill nad ydynt yn ddadleuol materion